święci

 • Św. Andrzej Apostoł

  Andrzej Apostoł, chociaż był bratem Szymona Piotra, o którym Ewangelie mają wiele do powiedzenia, pojawia się na kartach Nowego Testamentu w tle, na trzecim planie. Wiemy, że pochodził z Betsaidy, miasta przy ujściu Jordanu do Jeziora Galilejskiego.

  więcej..

 • Najprościej byłoby zacząć w ten sposób: Św. Andrzej Bobola urodził się dnia... Ale dnia do dziś nie ustalono, nie zachowała się bowiem metryka. Z pewnością można stwierdzić co najwyżej, że przyszedł na świat między sierpniem a grudniem 1591 roku.

  więcej..

 • Św. Antoni Egipski

  Pierwszy zakonodawca urodził się w 251 roku w małej wiosce położonej w cieniu już wtedy starożytnej piramidy w Medum, w pobliżu miasta Heraklea założonego przez Ptolomeuszów w środkowym Egipcie.

  więcej..

 • Św. Antoni Maria Klaret

  Urodził się w Sallent w Katalonii, w przededniu Wigilii Bożego Narodzenia 1807 roku. Początkowo uczył się i pracował w rodzinnym warsztacie tkackim, a następnie w latach 1825–1829 rozwinął błyskotliwą karierę zawodową w przemyśle tekstylnym Barcelony.

  więcej..

 • Św. Apolinary

  Święty Apolinary, choć Rawenna poświęciła mu aż dwie bazyliki - San Apollinare in Classe i San Apollinare Nuovo - jest postacią tajemniczą. W Polsce jego żywot opisał za łacińskim Passio Piotr Skarga. Uczony jezuita pisze, że św. Apolinary żył około połowy I wieku, pochodził z Antiochii i był uczniem samego św. Piotra Apostoła. Wreszcie św. Piotr rzekł do niego...

  więcej..

 • Św. Arnold Janssen i św. Józef Freinademetz

  W dzisiejszych czasach, jakże nieraz burzliwych i obfitujących w wydarzenia trudne do jednoznacznej oceny, szukamy wzorów, które pomogłyby nam odczytać znaki czasu, znaczenie tych wydarzeń dla Kościoła, dla nas samych. Takimi wzorami są niewątpliwie święci.

  więcej..

 • Św. Augustyn

  Aurelius Augustinus, później św. Augustyn i jeden z najsławniejszych Doktorów Kościoła katolickiego na Zachodzie, urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, jednym z miast Numidii (dzisiejsze Suk Ahras w zachodniej Algierii). Jego ojcem był Patrycjusz, poganin, a matką Monika, chrześcijanka. Pod względem miejsca pochodzenia św. Augustyn był Afrykańczykiem, ale kulturowo i duchowo był nierozerwalnie związany z cywilizacją rzymskiego Zachodu.

  więcej..

 • Św. Barnaba

  Dzieje Apostolskie przedstawiają Barnabę jako człowieka dobrego, pełnego Ducha Świętego i wiary (Dz. 11,24). Urodził się na Cyprze w rodzinie żydowskiej z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię było Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego i Euzebiusza miał należeć do 72 uczniów Jezusa.

  więcej..

 • Św. Bazyli z przydomkiem „Wielki" (329-378), biskup Cezarei - stolicy Kapadocji - był najwybitniejszym hierarchą Wschodu drugiej połowy IV wieku. Zaangażowany w życie ascetyczne wytrwale bronił czystości wiary. W Cezarei z powodzeniem organizował na szeroką skalę pomoc najuboższym, budując hospicja dla biednych i pielgrzymów oraz szpitale. Zakładał klasztory i wypracowywał koncepcję wspólnotowego życia zakonnego, która z czasem rozprzestrzeniła się na całym chrześcijańskim Wschodzie.

  więcej..

 • Św. Benedykt

  Aby pełniej zrozumieć znaczenie dokonań św. Benedykta, który walnie przyczynił się do chrystianizacji i ucywilizowania Europy, należy postrzegać tę postać w dwóch wymiarach: w wymiarze złożoności czasów, w jakich przyszło mu żyć, i w wymiarze przemian, jakie dokonywały się w Europie w kolejnych stuleciach po jego śmierci, przemian zachodzących również pod wpływem jego reguły oraz ruchu monastycznego zrodzonego z tej duchowości.

  więcej..

 • Św. Benedykta od Krzyża

  Podczas gdy w 1933 roku Kościół, radując się swą XIX-wieczną tradycją, ogłaszał święty rok jubileuszowy, w Europie dojrzewało okrucieństwo totalitaryzmów. W umysłach wodzów III Rzeszy dojrzewał pomysł poszerzenia przestrzeni życiowej dla wybranej rasy. Rosja cierpiała powalona obłędem komunizmu karmiącego się krwią milionów ofiar. Niedługo te dwa płody nienawiści - totalitaryzm znad Renu i znad Wołgi - rzucą się na siebie.

  więcej..

 • Św. Bernard z Clairvaux

  Urodził się w rodzinie arystokratycznej, na zamku Fontaine koło Dijon. Miał pięciu braci i jedną siostrę. W 1112 roku został mnichem w pobliskim klasztorze cystersów w Cîteaux i przekonał do tego samego pięciu swoich braci, z których jeden zdążył już wcześniej założyć rodzinę, a także wuja i trzydziestu innych mężczyzn.

  więcej..

 • Św. Bernard z Menthon

  Z regionem najwyższych pasm alpejskich związana jest postać Św. Bernarda z Menthon, zwanego także Bernardem z Aosty. O jego życiu wiemy niewiele. Jak w przypadku wielu świętych z dawnych epok, fakty historyczne wiążą się z legendarnymi opowiadaniami. Pamięć o św. Bernardzie, żyje do dziś nie tylko na wyżynach i w dolinach alpejskich. Urodził się w XI wieku. Jedna tradycja mówi, iż było to w sabaudzkim Menthon. Inna, bardziej przekonująca, wskazuje na drugą stronę Alp - dolinę Aosty, w północnych Włoszech.

  więcej..

 • Św. Brat Konrad

  W Altőtting dwie świętości są szczególnie drogie sercu pielgrzyma: Święta Kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej i kościół Kapucynów pw. św. Konrada (do roku 1953 kościół św. Anny) z relikwiami św. Brata Konrada. Bezpośrednio do kościoła przylega budynek klasztorny, w którym Brat Konrad przez 41 lat, aż do śmierci, strzegł furty klasztornej i w którym jako kapucyn żył, modlił się i służył jako furtian.

  więcej..

 • Św. Bruno z Kwerfurtu

  Życie i działalność Brunona z Kwerfurtu w niejednym przypominają dzieje św. Wojciecha. Bruno także pochodził z wysokich kręgów arystokracji, tyle że nie słowiańskiej, lecz saskiej. Był od Wojciecha o prawie całe pokolenie młodszy; urodził się około 974 roku w miejscowości Querfurt w okręgu zwanym Hassegau. Jego ród zaliczał się do znaczniejszych we wschodniej Saksonii.

  więcej..

 • Św. Błażej

  Ikonografia, czyli nauka pomocnicza historii zajmująca się wyobrażeniami plastycznymi (malarstwo, rzeźba), jest swoistym językiem, który ma przemawiać przekazem pozasłownym. Czasami trudno jest odczytać, jaką postać przedstawia rzeźba czy obraz, tak wiele symboli i atrybutów zastosował artysta.

  więcej..