W trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz komfort pielgrzymowania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji:
  • Każdy uczestnik pielgrzymki ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi w terminie podróży warunkami wjazdu do kraju docelowego/krajów docelowych oraz przejazdu przez kraje tranzytowe (jeśli takie występują).
    Uwaga! Dotyczy to również przesiadek na lotniskach.

Aktualizowane na bieżąco informacje można znaleźć na stronach:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions?affiliateid=lot&language=pl-PL

    W przypadku pielgrzymek samolotowych informacje można znaleźć również na stronach przewoźników.

  • Niespełnienie warunków wjazdu do danego kraju może skutkować m.in. odmową wejścia na pokład samolotu, niewpuszczeniem na terytorium danego kraju, brakiem możliwości kontynuowania podróży, koniecznością poddania się lokalnym ograniczeniom lub przepisom sanitarnym itp.
  • Niespełnienie warunków wjazdu do danego kraju nie upoważnia do zwrotu kosztów pielgrzymki poniesionych przez Biuro Pielgrzymkowe.
  • Oferty Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego PEREGRINUS nie obejmują kosztów związanych z koniecznością wykonania obowiązkowych dla każdego Pielgrzyma przed wjazdem na terytorium danego kraju testów na Covid-19 oraz uzyskania wymaganych do wyjazdu dokumentów.
  • W przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu zachorowania lub pozytywnego wyniku testu na covid-19 obowiązują standardowe warunki rezygnacji zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa” Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego PEREGRINUS.