Drodzy Pielgrzymi!
Zapewne nie raz spotkaliście się z określeniem homo viator („człowiek w drodze"), którego tak pięknie opisują słowa, pochodzące z prologu oratorium „Peregrinus”:
„Nie wiemy skąd, nie wiemy, dokąd zmierza,
Przez wiele krain wiedzie jego droga.
Pielgrzymi kij, na ustach ślad pacierza,
Wyschnięte wargi szepczą coś do Boga”.

A Bóg, czy wolno nam myśleć o Nim jako o Deus viator?

czytaj...