Drodzy Pielgrzymi!
W nadchodzącym roku 2020 stawiamy przed sobą ważne pytanie: jak w morzu coraz bardziej popularnej turystyki pielgrzymkowej nie zatracić ducha prawdziwego pielgrzymowania?
To naprawdę trudne pytanie… Współcześni pątnicy coraz bardziej doceniają, niewątpliwie istotne, walory przyrodnicze, historyczne, turystyczne (w tym wypoczynkowe) pielgrzymek. My jednak ze wszystkich sił staramy się, aby nasze pielgrzymki były przede wszystkim rekolekcjami w drodze!

czytaj...