Drodzy Pielgrzymi!
Zapewne nie raz spotkaliście się z określeniem homo viator („człowiek w drodze"), którego tak pięknie opisują słowa, pochodzące z prologu oratorium „Peregrinus”:
„Nie wiemy skąd, nie wiemy, dokąd zmierza,
Przez wiele krain wiedzie jego droga.
Pielgrzymi kij, na ustach ślad pacierza,
Wyschnięte wargi szepczą coś do Boga”.

A Bóg, czy wolno nam myśleć o Nim jako o Deus viator?

czytaj...

Obchody liturgiczne Wielkiego Postu w Jerozolimie (i nie tylko)
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! (Ps 137,5)

Drogi Pielgrzymie, czy z tymi słowami gdzieś już się nie spotkałeś? Czy nie brzmią Ci znajomo? Ależ tak, zgadza się! Wypisane są jako motto na „Certyfikacie”, który Biuro „PEREGRINUS” przekazuje Uczestnikom na zakończenie wyjazdu do Ziemi Świętej.

czytaj...

Wielki Post 2017 w Ziemi Świętej