Drodzy pielgrzymi!
Zapewne nie raz spotkaliście się z określeniem homo viator („człowiek w drodze"), którego tak pięknie opisują słowa, pochodzące z prologu oratorium „Peregrinus”:

„Nie wiemy skąd, nie wiemy, dokąd zmierza,
Przez wiele krain wiedzie jego droga.
Pielgrzymi kij, na ustach ślad pacierza,
Wyschnięte wargi szepczą coś do Boga”.

A Bóg, czy wolno nam myśleć o Nim jako o Deus viator? Bóg „miłujący człowieka” (gr. philanthropos) szuka go nieustannie, począwszy od rajskiego ogrodu, gdzie wołał: „Adamie, gdzie jesteś?”. Poeta Roman Brandstaetter ową tęsknotę Boga za człowiekiem ujmuje w słowach:

„Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga,
Skazał Go na wygnanie.
Bóg pochyliwszy smutnie głowę,
Odszedł bez słowa,
Ale zawsze tęsknił za powrotem
Do człowieka, który był Jego ojczyzną”.

Ten sam poeta w „Jezusie z Nazaretu” opisuje drogi, na których szuka nas Bóg: „Pan sam ukochał okrężne drogi i sam wielokrotnie zmierza do człowieka krzywiznami, zakosami, a niekiedy kamienistym bezdrożem”.

Przed nami „Boskie drogi” – pielgrzymki w 2017 r.

Fatima 1917 – 2017

Najważniejszym religijnym wydarzeniem roku 2017 będą obchody 100. rocznicy objawień Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie. Te wyjątkowe objawienia nie są wydarzeniem wyizolowanym z historii świata, dlatego chcemy je odczytywać w świetle innych, symbolicznych rocznic (1517 – reforma Marcina Lutra, 1917 – utworzenie Rycerstwa Niepokalanej).

12 i 13 maja z pielgrzymką do Fatimy przybędzie papież Franciszek.

Przypomnijmy „polską historię fatimską” związaną z peregrynacją figury Matki Boskiej Fatimskiej, którą w październiku 1995 r. przywiozła z Portugalii do naszego kraju Narodowa Pielgrzymka pod przewodnictwem ówczesnego prymasa Polski, ks. kardynała Józefa Glempa. Fatimska Pani przez cały rok odwiedzała nasze parafie. Łaska spotkania z Maryją w Jej fatimskim znaku dotknęła tysięcy wiernych, w wielu sercach pozostał na zawsze klimat tamtych dni. I oto mija 20. rocznica tej niezapomnianej peregrynacji. Dwadzieścia lat temu Fatimska Pani przybyła do nas.

Teraz czas na „rewizytę” w Fatimie!

Kresy

Na naszych pielgrzymkach, obok elementów religijnych i poznawczych, nigdy nie mogło zabraknąć akcentów patriotycznych.

Tym razem chcielibyśmy zaprosić całe rodziny naszych pielgrzymów na Kresy. Jest to propozycja skierowana zarówno do parafii, jak i rodzin: rodziców i dzieci, dziadków i wnuków. Dlaczego na Kresy? Bo one są „duszą Rzeczpospolitej”, a Lwów to prawdziwa „esencja polskości” – pierwsze i jedyne miasto w II Rzeczpospolitej, które marszałek Józef Piłsudski odznaczył Krzyżem Virtuti Militari i nazwał semper fidelis, czyli „zawsze wierne” (22.11.1920).

W programie pielgrzymki znajdą się: sanktuarium Matki Bożej Poczajowskiej, zamki króla Jana III Sobieskiego (Złoczów, Podhorce, Olesko), Krzemieniec z liceum i muzeum Juliusza Słowackiego, Lwów z cmentarzem Orląt Lwowskich, o którym Kornel Makuszyński pisał: „Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do Ojczyzny”.

Oto nasze propozycje na Rok Pański 2017. Zapraszamy!

Ks. Roman Tkacz SAC

wraz z zespołem Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „Peregrinus”

Wielkie postacie i rocznice upamiętniane w 2017 r.
Seneka uczył: verba docent, exempla trahunt („słowa pouczają, przykłady pociągają"). Kierując się propozycjami polskiego parlamentu, pragniemy, aby na naszych pielgrzymkach nie zabrakło postaci „wielkich duchem”, takich jak:

Adam Chmielowski – święty Kościoła, znany z pracy dla biednych i bezdomnych, założyciel zgromadzeń albertynów i albertynek, malarz. W 2016 r. minęło sto lat od jego śmierci, w roku 2017 r. przypada 130. rocznica przywdziania przez świętego brata Alberta habitu zakonnego.

Tadeusz Kościuszko – polski i amerykański generał: Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Choć w 2017 r. mija już 200 lat od jego śmierci, wciąż pozostaje on symbolem wolności i wzorem patrioty.

Marszałek Józef Piłsudski – działacz społeczny i niepodległościowy, twórca Legionów, naczelny wódz Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski. 5 grudnia 2017 r. przypada 150. rocznica jego urodzin.

Józef Konrad-Korzeniowski – syn polskich zesłańców syberyjskich, wielka postać literatury światowej (piszący po angielsku, autor m.in. „Jądra ciemności”). W grudniu 2017 r. przypada 160. rocznica Jego urodzin.

Ludwik Zamenhof – twórca międzynarodowego języka esperanto. W 2017 r. przypada 100. rocznica jego śmierci.

Rok 2017 to Rok Rzeki Wisły.

550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego (1466), Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, „Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego”.

Z Wisłą nierozerwalnie złączony jest znak Rodła. Symbol ten, zaprojektowany w latach 30. XX w. przez Janinę Kłopocką, ukazuje stylizowany bieg Wisły.