Drodzy Pielgrzymi!
Minął bogaty w wydarzenia rok 2018 – rok pięknego świętowania! 100 lat temu Polacy nie świętowali długo… Trzeba było bronić niepodległości i budować odrodzoną Ojczyznę. Ale przede wszystkim potrzebna była praca nad odbudową tożsamości Polaków. Pamiętamy bowiem, że aby być kimś, przede wszystkim trzeba być sobą.

Rok 2018 był również 33. rokiem pracy Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów (1985-2018), które w 2013 r. – na pamiątkę pierwszego pielgrzymującego papieża Pawła VI – przybrało nazwę PEREGRINUS.
Hasło naszej pracy na najbliższe lata zamykamy w słowach:

Od miejsca świętego – poprzez święty czas – do świętego człowieka.

Co to oznacza? Coraz dobitniej uświadamiamy sobie, że pielgrzymowanie nie może być prostym przewiezieniem ludzi do „miejsc świętych”. To zdecydowanie za mało! Już w Starym Testamencie znajdujemy przemianę od „świętowania miejsca” do „świętowania czasu”. Zniszczenie Jerozolimy, spalenie Świątyni, utrata tożsamości narodowej zmusiły Żydów do poszukiwania nowych form pobożności. Znaleźli je właśnie w uświęcaniu czasu. Wymiar geografii został wyparty poprzez wymiar czasu.
Co to oznacza dla naszych pielgrzymek? Będziemy się starali skoncentrować wysiłki na czasie przebywania w miejscu świętym. Dogłębne poznawanie Bożej myśli związanej z danym miejscem, wsłuchanie się w teksty biblijne, modlitwa wspólnotowa, uczestniczenie w nabożeństwach, a nade wszystko osobista modlitwa i wewnętrzna refleksja (milczenie na pielgrzymce jest jej elementem konstytutywnym). Niech wszystko to będą „czynności święte”! Hebrajskie słowo kadosz, które zwykle tłumaczy się na język polski jako „święty”, oznacza również „inny” – inny od tego, co zwyczajne, inny od codzienności, inny od zachowania ogółu ludzi...
Celem uświęcania czasu jest uświęcenie człowieka, aby mógł on świadomie podejmować wyzwania, jakie stawia przed nim Bóg i realizować je w swoim życiu, świadczyć o Nim, a – jeśli zachodzi taka potrzeba – oddać za Niego życie.
Johann Wolfgang Goethe powiedział: „Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza”. Bóg powierzył nam misję pielgrzymowania, ale to my sami, w trudzie i znoju, musimy pracować nad jakością naszej pielgrzymki.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!

Ks. Roman Tkacz SAC
wraz z zespołem Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego PEREGRINUS


   Historia magistra vitae est    Historia jest nauczycielką życia
Rocznice przypadające w 2019 r.
450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej, tym samym utworzenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na wspólnym Sejmie polsko-litewskim w Lublinie (1 lipca 1569 r.)

200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (5 maja 1819 r.), kompozytora i dyrygenta – „ojca polskiej Opery Narodowej”

150. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego (15 stycznia 1869 r.), tworzącego w epoce Młodej Polski dramaturga (m.in. „Wesele”, „Wyzwolenie”, „Noc Listopadowa”), poety i malarza, nazywanego „czwartym wieszczem polskim

100. rocznica urodzin (1 stycznia 1919 r.) i 10. rocznica śmierci (2 października 2009 r.) Marka Edelmana, legendarnego dowódcy powstania w getcie warszawskim, uczestnika Powstania Warszawskiego.

100. rocznica listu apostolskiego Maximum illud, promulgowanego 30 listopada 1919 r. przez papieża Benedykta XV dla nadania nowego wymiaru głoszeniu Ewangelii na misjach. W związku z tym październik 2019 roku będzie Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

100. rocznica powstania polskiej Policji Państwowej (24 lipca 1919 r.)

50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu; 20 lipca 1969 r. Neil Armstrong, dowódca statku kosmicznego Apollo 11, stając na powierzchni Księżyca wypowiedział pamiętne słowa:
To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości.

40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski (2 – 10 czerwca 1979 r.). 2 czerwca na Placu Zwycięstwa w Warszawie padły pamiętne słowa: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

40. rocznica śmierci Edwarda Stachury ps. Steda (zm. 24.07.1979) – poeta i muzyk, autor m.in. znanego powiedzenia: „Człowiek człowiekowi wilkiem, lecz ty się nie daj zwilczyć”.

20. rocznica beatyfikacji 108 męczenników polskich; 13 czerwca 1999 r. w Warszawie św. Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników, którzy – wykazując się niezwykłym heroizmem wiary – ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej.

Może do tych rocznic warto dopisać również własne:

…………………………………………

…………………………………………