w przygotowaniu

Białoruś - program na rok 2020.

W PROGRAMIE M.IN.:

GRODNO. Bazylika Katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego, Stary i Nowy Zamek nad Niemnem. Cerkiew św. Borysa i Gleba zwana cerkwią na Kołoży (XII w.)

STARE WASILISZKI. Muzeum Czesława Niemena, które powstało w domu rodzinnym artysty. Wydrzyccy mieszkali w Starych Wasiliszkach do 1958 r. Później jako repatrianci przenieśli się do Polski. Mały Czesław Juliusz chodził do „dziesięciolatki” w sąsiednich Wasiliszkach. Śpiewał też w kościelnym chórze.

LIDA. Zamek lidzki, wzniesiony w XIV w. przez księcia Giedymina. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

NOWOGRÓDEK. Dom – muzeum Adama Mickiewicza. Góra Zamkowa – ruiny zamku książąt litewskich. Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego – miejsce chrztu Adama Mickiewicza, grobowiec 11 nazaretanek, zabitych 1 sierpnia 1943 r. przez hitlerowców i beatyfikowanych przez Jana Pawła II w roku 2000.

JEZIORO ŚWITEŹ. „Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie (…) pomnij zatrzymać twe konie byś się przypatrzył jezioru…” Adam Mickiewicz „Świteź”

MIR. Zespół pałacowo-parkowy należący do ordynacji nieświeskiej, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

NIEŚWIEŻ. Zamek w Nieświeżu, który w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów, dziś wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Barokowa fara, czyli kościół Bożego Ciała, zbudowany w XVI w. przez sprowadzonych do Nieświeża z Włoch, jezuitów. Przy tym kościele działało kolegium jezuickie, gdzie nauczał św. Andrzej Bobola.

JANÓW POLESKI . Miejscowość, w której zginął śmiercią męczeńską św. Andrzej Bobola. Andrzej Bobola został zamordowany przez Kozaków w 1657 r. na rynku w Janowie. Pochowano go razem z 48 innymi zamordowanymi zakonnikami w krypcie nieistniejącego dziś pińskiego kościoła Jezuitów. Przez wiernych szybko został uznany za męczennika. Kiedy w 1702 r. odnaleziono jego ciało, było nietknięte.

OFERTY SPECJALNE

MAROKO Z WIDOKIEM NA ATLANTYK
23.03 – 02.04.2019

OJCIEC ŚWIĘTY W MAROKU - OSTATNIE MIEJSCA


  czytaj
FATIMA
 
25.04 – 30.04.2019

Dla seniorów i osób o ograniczonej możliwości ruchu

czytaj
LIBAN
25.04 - 03.05.2019
08.05 - 16.05.2019

Ojczyzna św. Charbela

 
czytaj
KAZACHSTAN
 
28.04 – 05.05.2019

„Toczka” na stepie"

   
 
czytaj
CYPR Z WYPOCZYNKIEM
29.04 - 07.05.2019

Śladami apostołów św. Pawła i św. Barnaby

czytaj
RUMUNIA
 
14.06 – 23.06.2019

POLSKIE WSIE NA BUKOWINIE

 czytaj
Hiszpania, Portugalia, Francja
22.06 – 06.07.2019

   
 
 

 czytaj
WŁOCHY ŚLADAMI ŚWIĘTYCH
01.09 – 09.09.2019

Św. Rita, św. Franciszek, św. Ojciec Pio

 
czytaj