w przygotowaniu

Białoruś - program na rok 2020.

W PROGRAMIE M.IN.:

GRODNO. Bazylika Katedralna pw. św. Franciszka Ksawerego, Stary i Nowy Zamek nad Niemnem. Cerkiew św. Borysa i Gleba zwana cerkwią na Kołoży (XII w.)

STARE WASILISZKI. Muzeum Czesława Niemena, które powstało w domu rodzinnym artysty. Wydrzyccy mieszkali w Starych Wasiliszkach do 1958 r. Później jako repatrianci przenieśli się do Polski. Mały Czesław Juliusz chodził do „dziesięciolatki” w sąsiednich Wasiliszkach. Śpiewał też w kościelnym chórze.

LIDA. Zamek lidzki, wzniesiony w XIV w. przez księcia Giedymina. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

NOWOGRÓDEK. Dom – muzeum Adama Mickiewicza. Góra Zamkowa – ruiny zamku książąt litewskich. Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego – miejsce chrztu Adama Mickiewicza, grobowiec 11 nazaretanek, zabitych 1 sierpnia 1943 r. przez hitlerowców i beatyfikowanych przez Jana Pawła II w roku 2000.

JEZIORO ŚWITEŹ. „Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie (…) pomnij zatrzymać twe konie byś się przypatrzył jezioru…” Adam Mickiewicz „Świteź”

MIR. Zespół pałacowo-parkowy należący do ordynacji nieświeskiej, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

NIEŚWIEŻ. Zamek w Nieświeżu, który w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów, dziś wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Barokowa fara, czyli kościół Bożego Ciała, zbudowany w XVI w. przez sprowadzonych do Nieświeża z Włoch, jezuitów. Przy tym kościele działało kolegium jezuickie, gdzie nauczał św. Andrzej Bobola.

JANÓW POLESKI . Miejscowość, w której zginął śmiercią męczeńską św. Andrzej Bobola. Andrzej Bobola został zamordowany przez Kozaków w 1657 r. na rynku w Janowie. Pochowano go razem z 48 innymi zamordowanymi zakonnikami w krypcie nieistniejącego dziś pińskiego kościoła Jezuitów. Przez wiernych szybko został uznany za męczennika. Kiedy w 1702 r. odnaleziono jego ciało, było nietknięte.

OFERTY SPECJALNE

LIBAN
 
08.05 - 16.05.2019

Ojczyzna św. Charbela
OSTATNIE MIEJSCA!

czytaj
GRUZJA
 
31.05 – 08.06.2019

OD KAUKAZU PO MORZE CZARNE
OSTATNIE MIEJSCA!

 czytaj
RUMUNIA
 
14.06 – 23.06.2019

POLSKIE WSIE NA BUKOWINIE

 
 czytaj
Hiszpania, Portugalia, Francja
22.06 – 06.07.2019

   
 
 

 czytaj
WILNO
 
27.06 - 30.06.2019

„Do Ostrej Bramy”


  czytaj
WŁOCHY: KAMPANIA I KALABRIA
19.10 – 27.10.2019

Śladami Ojca Dolindo

 
czytaj
SRI LANCA
 
27.11– 07.12.2019

OBNIŻKA CENY BEZPOŚREDNI PRZELOT

 
czytaj