sanktuaria w Polsce

Dębowiec
Ks. Piotr Jamioł MS

Pierwsze wiadomości o objawieniu Matki Bożej w La Salette dotarty do Polski dość wcześnie, bowiem już w 1847 roku. W Opolu, a następnie w Bochni ukazała się drukiem broszura ks. Jana Laxy pt. „Historia cudowna zjawienia się Najświętszej Maryi dwom pastuszkom na górze Salette". W latach późniejszych wznawiano jej wydania. W 1850 roku wyszła w Sanoku pod tym samym tytułem broszura Juliana Bonawentury Pohla. Równocześnie polscy malarze ludowi rozpowszechniali obrazy o tematyce saletyńskiej.

Udało się skatalogować ich dotąd około 60, pochodzących z drugiej połowy XIX wieku. Są cennym dowodem spontanicznego kultu Matki Płaczącej, potęgującego się szczególnie w czasie głodu lub epidemii.

Pod koniec XIX wieku kult Pięknej Pani zaczął zanikać. Do jego ożywienia przyczynili się Misjonarze Matki Bożej z La Salette, którzy przybyli do Polski i osiedli w Dębowcu.

Dębowiec od czasu poświęcenia pierwszej kaplicy saletyńskiej w dniu 15 września 1912 roku stał się głównym ośrodkiem kultu maryjnego. Istotny fundament pod jego rozwój w Polsce położyli dwaj wielcy saletyni: ks. Michał Kolbuch i ks. Andrzej Skibiński. Założony i redagowany przez nich od 1921 roku „Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej" przyczynił się do szerszego propagowania objawienia i orędzia saletyńskiego. Kolejnym ich dziełem apostolskim było bractwo o nazwie „Związek Matki Boskiej Saletyńskiej", które skupiało rzesze czcicieli Płaczącej Maryi, pragnących szerzyć orędzie z La Salette oraz wynagradzać Bogu za grzechy. Dzięki ofiarom czcicieli i pielgrzymów wzniesiono w latach 1936-1939 w Dębowcu sanktuarium ku Jej czci.

Od 1936 roku ośrodkiem kultu jest kościół Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. W roku 1949 podjęli się prowadzenia nowo erygowanej parafii pod Jej wezwaniem. Przez wiele lat życie religijne parafii skupiało się w kaplicy domowej wokół obrazu Matki Bożej Saletyńskiej. Po latach starań parafia doczekała się pięknej świątyni, której poświęcenia dokonał 18 grudnia 1983 roku bp Ignacy Tokarczuk. W głównym ołtarzu odbiera cześć figura Maryi Saletyńskiej w postawie stojącej. Poprzednio zdobiła ona prezbiterium dębowieckiego sanktuarium. Została przekazana w 1977 roku parafii w Rzeszowie. Wśród wiernych szerzy się przekonanie o nadzwyczajnych łaskach otrzymywanych za przyczyną Plączącej Maryi.

Na północy Polski od 1946 roku miejscem kultu Pani z La Salette jest Sobieszewo kolo Gdańska. Początkowo w kościele p.w. Matki Bożej Saletyńskiej kult odbierał Jej obraz. Od 1961 roku znalazła w kościele godne miejsce dębowa figura Matki Bożej Plączącej, przedstawionej w pozycji siedzącej, która dotychczas była w dębowieckim sanktuarium. 22 lutego 1986 roku spłonął kościół, lecz figurę udało się uratować. To cudowne ocalenie figury miejscowi czciciele przypisują opiece Maryi z La Salette. Obecnie figura znajduje się w nowym kościele, w którym odbiera należną cześć.

Do znanych ośrodków kultu Maryi Saletyńskiej należy zaliczyć kościół św. Norberta w Krakowie (od 1948 roku). W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Saletyńskiej z pastuszkami, który został uroczyście poświęcony 18 grudnia 1977 roku przez kard. Karola Wojtyłę metropolitę krakowskiego. Jest tu także Jej kaplica z figurą wykonaną z brązu. W przedsionku kościoła znajduje się natomiast rzeźba Matki Bożej Płaczącej z drewna lipowego.

Wyrazem kultu Matki Bożej Saletyńskiej w Polsce są także inne kościoły pod Jej wezwaniem: w Olsztynie, Mrągowie, Krakowie - osiedlu Cegielniana, Warszawie i Ostrowcu Świętokrzyskim. W tych miejscowościach kult odbierają figury Matki Bożej. Oprócz kościołów i parafii pod Jej wezwaniem istnieją również w Polsce liczne kaplice i kapliczki. Misjonarze Saletyni urządzali ponadto kaplice w kościołach pod wezwaniem innych świętych: w Kobylance koło Gorlic i w Trzciance Lubuskiej. Akcent saletyński w postaci figury mają też świątynie: w Nowej Wsi i Straduniu, które są filiami parafii Trzcianka Lubuska, kościół parafialny w Łapszach Wyżnych, w Zwięczycy oraz w Łętowem.

Miejsca kultu Matki Bożej Saletyńskiej nie ograniczają się do placówek saletyńskich. Są nimi także liczne kaplice, kapliczki i figury rozsiane po całej Polsce, w miejscowościach: Śmigieł, Przemęt, Radzionków Śląski, Maniowy, Jasło, Pawłowice, Świerczyna. Drobin, Grębów, Latoszyn, Glinik Zaborowski, Krzemienicą, Pustków kolo Dębicy, Dytmarów, Lubrza, Muszyna, Czaniec, Ćmielów, Czarny Dunajec, Krosno, Nockowa, Dobrzechów, Zakopane, Brzostek, Teodorówka, Zurominek, Wólka Ogryzkowa, Gajewo, Jędrzejewo, Poznań, Wrocanka, Wola Dębowiecka, Biała koło Piły, Zwardoń i inne. Lista miejsc z wizerunkami Maryi z La Salette na tym się nie kończy. O tym, jak dalece utrwalił się wśród Ludu Bożego ten kult, świadczą też obrazy w mieszkaniach tysięcy Jej czcicieli. Coraz częściej czciciele nabywają duże figury Matki Bożej Saletyńskiej i umieszczają je w kapliczkach przed domem. Zupełnie nowy akcent wnosi do kultu zwyczaj ozdabiania nagrobków cmentarnych płaskorzeźbą Matki Bożej Saletyńskiej. Spotykamy je w Dębowcu, Jaśle, Jedliczu, Krośnie, Rzeszowie, Połomi, Męcinie, Zwięczycy i w innych miejscowościach.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach