sanktuaria w Polsce

Wybrzeże Kości Słoniowej - Jamoussoukro
Ks. Piotr Jan Karp SAC

Wspólnota Pallotynów dąży do nadania Bazylice Matki Bożej Pokoju rzeczywistego wymiaru sanktuarium, odpowiadając na apel Ojca Świętego Jana Pawia II.

W ten sposób poprzez wspólną modlitwę, katechezę „witrażową", projekcję filmów religijnych, sakrament spowiedzi, adorację Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystię bazylika staje się miejscem poszerzonej ewangelizacji, niosąc wydatną pomoc pracującym w terenie misjonarzom, którzy też chętnie nawiedzają bazylikę.

Ruch pielgrzymkowy nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do grup parafialnych. Tak wielkie i popularne ruchy kościelne, jak Focolari, Legion Maryi czy mniej znany w Polsce Ruch „Quart Monde", mają już ustalony w bazylicznym kalendarzu dzień dorocznej pielgrzymki ze wspólną modlitwą, podniosłą liturgią, a także możliwością zwiedzania bazyliki.

Bazylika „Notre-Dame de la Paix" na Wybrzeżu Kości Słoniowej to jednak nie tylko pielgrzymki i pielgrzymi, ale także wizyty i spotkania.

Spośród bardziej znanych osobistości życia religijnego i kościelnego, które bawiły ostatnio w Yamoussoukro, wymienić należy Jego Ekscelencję biskupa Alessandro Staccioli, Sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa, której głównym patronem jest założyciel naszego Zgromadzenia św. Wincenty Pallotti. Towarzyszyli mu biskupi, księża i świeccy odpowiedzialni za rozwój Papieskich Dzieł Misyjnych w tej części afrykańskiego kontynentu. Wydarzeniem na Wybrzeżu Kości Słoniowej stała się wizyta O. Emiliena Tardifa, który na prośbę Ruchu Odnowy Charyzmatycznej odprawił w bazylice Mszę św. i przewodniczył modlitwie o uzdrowienia.

Z osobistości życia politycznego i publicznego, które nawiedziły bazylikę, wymienić należy Sadako Ogatę, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Licznie odwiedzają bazylikę prezydenci i szefowie rządów krajów sąsiednich, ministrowie, ambasadorowie i wysocy urzędnicy państwowi Wybrzeża Kości Słoniowej.

Nie brak jest też zwykłych turystów w większości z krajów afrykańskich i europejskich, ale także z Ameryki i Dalekiego Wschodu.

Za wydarzenie najwyższej rangi uznać należy święcenia biskupie nowego ordynariusza diecezji Yamoussoukro, na której terenie znajduje się przecież bazylika. Został nim franciszkanin Paul Simeon Ahouanan Djro. Wybór Bazyliki jako miejsca święceń nie ulega! jednak wątpliwości ze względu na dobiegające końca obchody 100-lecia chrześcijaństwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Głównym konsekratorem i celebransem był Jego Eminencja Kardynał Bernard Yago, a towarzyszyli mu Nuncjusz Apostolski arcybiskup Luigi Ventura oraz ordynariusz Bouake arcybiskup Vital Komenan Yao. Obecni byli biskupi z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz z krajów sąsiadujących i wielotysięczna rzesza wiernych. Nie zabrakło też najwyższych przedstawicieli władz i życia społeczno-politycznego kraju z prezydentem Republiki Henri Konan Bedie na czele.

Zgodnie z przesłaniem Ojca Świętego zawartym w adhortacji „Ecclesia in Africa" liturgia w tym wielkim dniu stała się miejscem inkulturacji, czyli przenikania się liturgii rzymskiej z rodzimymi wątkami kulturowymi i Afryki. Świadczy! o tym odgłos tam-tamów oznajmiający moc słowa pochodzącego od Boga.

Wspólnota Pallotynów w Yamoussoukro dąży do nadania Bazylice Matki Bożej Pokoju rzeczywistego wymiaru sanktuarium odpowiadając na apel Ojca Świętego Jana Pawła II o wspólne wejście w Tertio Millennio Adveniente. Z roku na rok bazylika utrwala swe znaczenie w życiu Wybrzeża Kości Słoniowej i innych krajów Afryki oraz całego Kościoła. Jest to nie tylko efekt pracy i wysiłku ludzkiego, ale nade wszystko owoc błogosławieństwa Bożego dla kraju i dla tego miejsca, które nazywane jest miejscem pokoju i modlitwy o pokój.

nasze trasy terminarz 2016 kraje przeczytaj o naszych trasach