trasy

ZIEMIA ŚWIĘTA
U źródeł wiary
12 dni, samolotowo – autokarowa
05.09 – 16.09.2020 / 1 380 USD + 2 170 PLN

ZAPEWNIAMY:
  • przeloty samolotem (loty rejsowe)
  • przejazdy klimatyzowanym autokarem
  • noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
  • wyżywienie pełne - 3 posiłki
  • opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów
  • opłaty za świadczenia zwyczajowe
  • opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
  • ubezpieczenie
  • opiekę księdza przewodnika
  • Msze św.

1. DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW – NAZARET/TYBERIADA
Przelot na trasie Warszawa – Tel Awiw. Transfer do hotelu w Tyberiadzie lub Nazarecie.

2. DZIEŃ: GALILEA
Nazaret – Bazylika Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny, Źródło Maryi, Góra Strącenia. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa. Banias (Cezarea Filipowa) – spacer wśród strumieni Jordanu, gdzie Jezus pytał Apostołów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13). Przejazd przez Wzgórza Golan z przystankiem na punkcie widokowym Bental.

3. DZIEŃ: GALILEA
Góra Błogosławieństw. Ośrodek neokatechumenatu Domus Galilaeae. Kafarnaum – miasto Jezusa (por. Mt 9,1). Tabgha – kościoły Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Prymatu św. Piotra. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Magdala – rodzinna miejscowość św. Marii Magdaleny z nowoczesnym kościołem Duc in altum – „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). Tyberiada – kościół św. Piotra z kamiennym ołtarzem MB Częstochowskiej, wzniesionym przez żołnierzy gen. Andersa.

4. DZIEŃ: GALILEA
Tabor – góra Przemienienia Pańskiego. Muhraqa – miejsce konfrontacji proroka Eliasza z wyznawcami Baala i Asztarty (por. 1 Krl 18,20-40). Hajfa – ogrody bahaitów, sanktuarium MB Gwiazdy Morza zbudowane na grocie proroka Eliasza, Dolina Męczenników (pozostałości pierwszego na świecie klasztoru oo. karmelitów).

5. DZIEŃ: TYBERIADA/NAZARET – NABLUS – JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM
Nablus – Studnia Jakuba, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanka (por. J 4,1nn). Miejsce Chrztu Pańskiego nad rzeką Jordan. Jerycho – najstarsze miasto Palestyny z tzw. „sykomorą Zacheusza” i Górą Kuszenia. Wypoczynek nad Morzem Martwym. Transfer do hotelu w Betlejem.

6. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Góra Oliwna: kaplica Wniebowstąpienia, kościoły Pater Noster i Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Getsemani, Grota Pojmania, Bazylika Wniebowzięcia NMP (tzw. „grób” Matki Bożej). Ain Karem – kościoły Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

7. DZIEŃ: BETLEJEM
Betlejem – Bazylika Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Wzgórze Dawida – klasztor ss. karmelitanek z relikwiami pierwszej świętej palestyńskiej, Mariam Baouardy. Herodion – pozostałości twierdzy Heroda Wielkiego z tunelami wydrążonymi w środku góry.

8. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Kościół św. Anny – tradycyjne miejsce narodzenia Maryi, obok sadzawka Betesda. Droga Krzyżowa (Via Dolorosa). Bazylika Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego. Syjon chrześcijański: kościół św. Piotra In Gallicantu Bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik.

9. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Wzgórze Moria – teren dawnych świątyń żydowskich. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu. Tunel Ezechiasza i Sadzawka Siloe – jedna z największych atrakcji turystycznych Jerozolimy, przejście tunelem wodnym wykutym przez żydowskich obrońców miasta przed inwazją Asyryjczyków (VIII w. przed Chr.). Hakeldama („Pole Krwi”) – miejsce samobójczej śmierci Judasza, obecnie prawosławny klasztor św. Onufrego.

10. DZIEŃ: BETLEJEM – ARTAS – JEROZOLIMA – ABU GOSZ – BETLEJEM
Artas – Sadzawki Salomona i klasztor Hortus Conclusus – „Ogród zamknięty” (Pnp 4,12). Muzeum Izraela – Sanktuarium Księgi i model Jerozolimy z I w. po Chr. Pustelnia św. Jana Chrzciciela - „Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (Łk 1,80). Abu Gosz – Emaus (por. Łk 24,13nn).

11. DZIEŃ: BETLEJEM – BETANIA – EN GEDI – MORZE MARTWE – BETLEJEM
Betania – sanktuarium św.św. Marii, Marty i Łazarza. En Gedi – malownicza oaza na pustyni, spacer wzdłuż strumienia pod Wodospad i Grotę Dawida (por. 1 Sm 24,1nn), synagoga ze świetnie zachowaną mozaiką podłogową z epoki bizantyjskiej. Wypoczynek nad Morzem Martwym.

12. DZIEŃ: BETLEJEM – TEL AWIW – WARSZAWA
Transfer z hotelu na lotnisko. Przelot na trasie Tel Awiw – Warszawa.

OFERTY SPECJALNE