przeczytaj o naszych trasach

Pielgrzymka krajowa na Wielki Post
Erwin Kozłowski

Liturgiczny okres Wielkiego Postu to dla każdego katolika czas nawrócenia. Parafie i ośrodki duszpasterskie organizują wówczas i zapraszają na rekolekcje, aby umożliwić wiernym duchowe przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. Nasze biuro pielgrzymkowe na ten czas przygotowało pielgrzymkę „Do miejsc męczeństwa i na Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej”. Chcielibyśmy, aby ta trzydniowa pielgrzymka dała sposobność doświadczenia i rozważania pasji naszego Zbawiciela przy jednoczesnym nawiązaniu do przykładów martyrologii narodu polskiego, która wpisuje się w tematykę pasyjną.

Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej

Górka Klasztorna koło Łobrzenicy położona na terenie Krajny jest najstarszym miejscem objawień maryjnych w naszej ojczyźnie. Według tradycji Matka Boża objawiła się tutaj w roku 1079 - roku męczeństwa św. Stanisława biskupa. Świadkiem objawienia jest źródełko, do którego od wieków przybywają pielgrzymi przeświadczeni o cudownych właściwościach bijącej z niego wody.

Urokliwie położona miejscowość, piękny obraz Matki Bożej Góreckiej w ołtarzu głównym i troskliwa opieka obecnych gospodarzy - Misjonarzy Świętej Rodziny sprawiają, że sanktuarium to przyciąga atmosferą modlitwy i skupienia. W corocznym organizowaniu i wystawianiu Misterium Męki Pańskiej zaangażowani są nie tylko Księża Misjonarze, ale cała lokalna społeczność. W Roku Wiary (2013) nasze Biuro po raz pierwszy przywiozło na Misterium w Górce grupę pielgrzymów, obecnie chcielibyśmy zrealizować program tej pielgrzymki ponownie.

Tradycję teatralnego prezentowania wiernym historii pasyjnej zawdzięczamy pomysłowości Zakonu Braci Mniejszych, którzy w przeszłości od XVII do połowy XIX wieku opiekowali się także miejscem objawień w Górce. Obok nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów Misterium Męki Pańskiej jest taką formą przekazu ewangelicznego, która wpisuje się w pokutną atmosferę Wielkiego Postu i pozwala wiernym poprzez żywy obraz mocniej przeżyć historię Męki Chrystusa. W Polsce dzięki ojcom bernardynom miejscem najbardziej znanym, gdzie ta forma wielkopostnej pobożności przyciąga od wieków rzesze wiernych, jest Kalwaria Zebrzydowska. Oprócz niej także i w innych Kalwariach (np. Wejherowskiej, Pacławskiej, na Górze Św. Anny) tradycja przedstwień pasyjnych jest kontynuowana. Ponadto w wielu sanktuariach, klasztorach, seminariach duchownych czy parafiach nawiązuje się do tej formy przekazu religijnego, a niektóre z powstających inscenizacji otrzymują nowatorską oprawę i są przyjmowane z dużym zaciekawieniem.

Sceny pasyjne góreckiego misterium z 2012 r.

Cudowny obraz Matki Bożej Góreckiej

Misterium w Górce Klasztornej wystawiane jest od 1984 roku przez świeckich we współpracy z Misjonarzami Świętej Rodziny. Wierni z Krajny zawsze licznie przyjeżdżają, aby w niej uczestniczyć. Od kilku lat coraz więcej dociera tu także pielgrzymów nie tylko z sąsiednich, ale też odleglejszych regionów. Dlatego pragniemy naszym pielgrzymom dać możliwość dołączenia do tego grona i wspólnego przeżycia owego niecodziennego spektaklu. Gościna u misjonarzy i zakwaterowanie w tutejszym domu rekolekcyjnym umożliwi także lepsze poznanie miejsca objawień. Przede wszystkim każdy będzie miał czas na indywidualne spotkanie z Maryją podczas modlitwy przed jej cudownym wizerunkiem, jak również na spacer po ogrodach klasztornych lub skrajem lasu, aby poznać piękno natury ocalałego fragmentu puszczy krajeńskiej.

Obok miejsca objawienia i studzienki znajduje się kaplica, która upamiętnia tragiczne wydarzenia okupacji. Już w listopadzie 1939 roku trzydziestu Misjonarzy Świętej Rodziny zostało aresztowanych, wywiezionych i rozstrzelanych nieopodal Nakła, sam zaś teren klasztorny stał się obozem zagłady, gdzie ofiary hitlerowskiego terroru przelały swoją męczeńską krew. Ów aspekt męczeństwa Polaków pielgrzymi będą mogli doświadczyć w innych miejscach uwzględnionych w programie na trasie między Warszawą a Górką Klasztorną.

Wejście do Doliny Śmierci w Fordonie

Dolina Śmierci w Fordonie dzielnicy Bydgoszczy wywrze zapewne na każdym duże wrażenie. Znajdujaca się tam współczesna Kalwaria Bydgoska – Golgota XX wieku przypomina o setkach osób rozstrzelanych przez hitlerowskich oprawców. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w miejscu zbiorowej mogiły nabierze nowego wymiaru, gdyż bolesne sceny Męki Pańskiej łączą się tu z martyrologią mieszkańców miasta i okolic.

Inny miejscem, które wybraliśmy w Bydgoszczy, jest Sankturium Nowych Męczenników. Zostało ono ustanowione, aby uczcić wszystkich, którzy oddali życie za Boga i Ojczyznę, zaś historia jego budowy jest przykładem zmagań Kościoła z komunistycznymi władzami w mrocznym okresie Polski Ludowej.

Golgota XX wieku – fragment i całość XII stacji Kalwarii Bydgoskiej

Nowoczesna w formie świątynia, która swoją architekturą ma nawiązywać do statku żaglowego, upamiętnia tych, którzy na polskiej ziemi przelali swoją krew zaczynając od Pięciu Braci Męczenników (umęczonych w 1003 roku) poprzez poległych w kolejnych zrywach narodowo-wyzwoleńczych i wojnach, a kończąc na ofiarach stanu wojennego i męczeństwie bł. Jerzego Popiełuszki. Kapelan „Solidarności” jest tutaj w szczególny sposób upamiętniony, gdyż bydgoski kościół był ostanim, w którym odprawił swoją Mszę świętą zanim został porwany, a następnie zamordowany przez funkjonariuszy SB.

Fronton Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy. Płaskorzeźby ze scenami powstań zbrojnych zdobiące tylną ścianę kościoła sanktuaryjnego.

Dlatego w drodze powrotnej do Warszawy uwzględniliśmy postój przy Tamie Włocławskiej, gdzie symboliczny krzyż upamiętania zarówno miejsce męczeństwa ks. Jerzego, jak też inne ofiary komunistycznego sytemu w Polsce. Oprócz modlitwy przy krzyżu planujemy nawiedzenie wzniesionego w pobliżu i niedawno poświęconego Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którym opiekują się zakonnicy z mało znanego w Polsce Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani.

Krzyż przy Tamie Włocławskiej. Ołtarz główny z cudowną Pietą Oborską.

Na całej trasie pielgrzymki towarzyszyć nam będzie Maryja, którą Kościół tytułuje Królową Męczenników, zaś w okresie Wielkiego Postu podkreśla jej szczególną rolę i udział w Męce Chrystusa.

Dlatego nie mogło zabraknąć w programie Sankturium Matki Bożej Bolesnej w Oborach na ziemi dobrzyńskiej, przez którą prowadzić będzie trasa pielgrzymki. W klasztornym kościele Maryja od wieków doznaje czci pod postacią cudownej lipowej figury umieszczonej w ołtarzu głównym. Ta czternastowieczna Pieta znajduje się pod troskliwą opieką ojców karmelitów. Ich klasztor wielokrotnie przeżywał grabieże dokonywane prze obce wojska, ale z pomocą Maryi podnosił się za każdym razem ze zniszczeń. Swoje oddanie dla ojczyzny karmelici potwierdzili w XIX wieku zaangażowaniem w powstanie styczniowe, zaś w okresie II wojny współuczestniczyli w polskiej martyrologii, gdyż klasztor zamieniony został przez Niemców na obóz przejściowy dla duchowieństwa. Obecnie Karmel w Oborach jest istotnym ośrodkiem kultu i zaprasza gorąco pielgrzymów w swoje progi.

Mamy nadzieję, że propozycja opisanej pielgrzymki zostanie zauważona i spotka się z zainteresowaniem naszych pielgrzymów. Chcielibyśmy w ten sposób pomóc w głębszym doświadczeniu Wielkiego Postu, przygotowującego do pełnego przeżycia najważniejszej prawdy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego.

przeczytaj program pielgrzymki

Wszystkich zainteresowanych poszczególnymi miejscami na trasie odsyłamy do nastepujących stron:

www.gorkaklasztorna.com

www.fatimska.wloclawek.pl

www.obory.com.pl

www.dolinasmierci.pl

www.nowimeczennicy.pl