święci

Św. Klemens I
O. Paweł Tokarz OFMCap

Św. Klemens był trzecim z kolei papieżem po św. Piotrze (św. Linus zm. 76; św. Anaklet zm. 88). Według św. Ireneusza Klemens nie tylko widział Apostołów, ale miał jeszcze z nimi kontakt. Tradycja apostolska była więc żywa. Św. Klemens I rządził Kościołem w latach 88–97. Według Orygenesa był uczniem Apostołów wymienionym w Liście św. Pawła do Filipian (4,3).

Potwierdza to św. Hieronim oraz liturgia na dzień św. Klemensa. Przypuszcza się, że Klemens był niewolnikiem pochodzenia żydowskiego. Wyzwolił go patrycjusz rzymski Klemens. Przyszły papież z wdzięczności przybrał jego imię. Pod Bazyliką św. Klemensa odnaleziono ślady pałacu patrycjusza Klemensa. Według świadectwa Euzebiusza Klemens panował na stolicy Piotrowej 9 lat. Św. Hieronim to potwierdza i dodaje, że już za jego czasów na grobie Klemensa wystawiono bazylikę ku jego czci. Pisarze do IV wieku milczą o rodzaju śmierci Klemensa. Według późniejszych świadectw cesarz Trajan zesłał go na wygnanie do Chersonezu (Krym), gdzie już kilkuset chrześcijan przebywało w tamtejszych kamieniołomach marmuru. Papież podtrzymywał ich na duchu. Wtedy cesarz miał go skazać na utopienie w Morzu Czarnym. Tradycja mówi, iż przywiązano go do kotwicy i utopiono. Było to około 97 roku. W 868 roku św. św. Cyryl i Metody w czasie pobytu w tych stronach, u Chazarów, odnaleźli relikwie św. Klemensa i przewieźli do Rzymu, gdzie zostały uroczyście przyjęte przez papieża Hadriana II i złożone w bazylice. Wydarzenia te zostały utrwalone na freskach z XI wieku, do dzisiaj zachowanych w Bazylice św. Klemensa. W roku 96, kiedy Kościół był rozdarty wewnętrzną niezgodą, Klemens napisał do list Koryntian. Wyróżnia się on pięknym stylem i jest bardzo cennym dokumentem jako jeden z najstarszych pomników poapostolskiej literatury chrześcijańskiej.