święci

Św. Grzegorz z Nazjanzu

Św. Grzegorz z Nazjanzu, zwany także Teologiem (330-390) - to spośród trzech Ojców Kapadockich największy teolog i poeta. Towarzysz studiów św. Bazylego i jego przyjaciel, został przez niego w 372 r. wyświęcony na biskupa Sasimy, niewielkiego miasteczka leżącego na skrzyżowaniu ważnych dróg w Kapadocji. Był też biskupem stolicy cesarstwa i przewodniczył na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r.

Nieustannie jednak usuwał się od działalności praktycznej, bardziej miłując życie samotne, oddane nauce i ascezie. Łączył pobyty w pustelniach z zaangażowaniem w sprawy Kościoła i świata. Chociaż zwany „teologiem", nie pisał traktatów doktrynalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Pozostawił zaś mowy teologiczne, którymi zasłynął jako żarliwy obrońca wiary. Był pierwszym wielkim chrześcijańskim poetą. Jego dziełem są poematy dogmatyczne i moralne, hymny, wiersze okolicznościowe oraz krótkie epigramy.