sanktuaria w Polsce

Wadowice
Jan Korcz

Od prawie dziewiętnastu lat Wadowice należą do miast „papieskich". Wiele ich jest w słonecznej Italii, gdyż właśnie z ziemi włoskiej wywodziło się najwięcej następców Św. Piotra. Miejsca urodzin przyszłych papieży zazwyczaj otacza nimb niezwykłości

Z tej racji o Wadowicach głośno było jesienią 1978 roku, a więc po wyborze Jana Pawła II, potem z okazji jego pobytu w rodzinnym mieście w czerwcu 1979 roku oraz w sierpniu 1991 roku, kiedy to Jan Paweł II dokonał konsekracji nowej świątyni i koronacji ofiarowanej przez biskupa portugalskiego z Leiria figury Matki Bożej Fatimskiej. Zapewne i w tym roku wielu pielgrzymów, zwłaszcza z zagranicy, będzie chciało odwiedzić rodzinne miasto papieża Wojtyły.

Wadowice leżą na trasie Kraków - Bielsko-Biała, pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Andrychowem, nad rzeką Skawą. Pierwszy dokument pisany dotyczący tej osady pochodzi z roku 1325, kiedy erygowano parafię. Najstarszy kościół znajduje się przy rynku. Dwa razy trawiły go pożary, a w XVII i XX wieku niszczyły działania wojenne. W ostatniej dekadzie XVIII wieku do prezbiterium dobudowano trzy nawy i wieżę. Konsekracji świątyni dokonał w 1808 roku bp Andrzej Rawa-Gawroński. W następnym stuleciu na przedłużeniu naw bocznych urządzono kaplice Świętej Rodziny i Męki Pańskiej. W pierwszej z nich znajduje się chrzcielnica, przy której 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony Karol Józef Wojtyła.

Podczas spotkania z mieszkańcami rodzinnego miasta Ojciec Święty wyznał: Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca - do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła (...). Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku Tysiąclecia Chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi - na 50. rocznicę mojego chrztu - jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając do Rzymu jako Następca sw. Piotra.

Dokumentujące ten moment zdjęcia obiegły cały dosłownie świat. Za czasów probostwa ks. kanonika Aleksego Bocheńskiego w ubiegłym stuleciu wybudowano kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do tego wizerunku, zwłaszcza jako studenci gimnazjalni, ciągnęliśmy zawsze przed lekcjami i po lekcjach. Nie wiem, czy dzisiaj jest ten sam zwyczaj (...). A was wszystkich proszę, abyście przed wizerunkiem tej Matki otaczali mnie nieustanną modlitwą - mówił Ojciec Święty. Zdanie to wyryto na specjalnej tablicy z boku ołtarza.

Jak informuje ks. dziekan Michał Ryś, kolega z lat szkolnych ks. Wojtyły, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ożywił obecny proboszcz wadowicki ks. infułat Kazimierz Suder, obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa. W każdą środę wierni uczestniczą w specjalnej nowennie, podczas której czytane są ich prośby i podziękowania.

W kruchcie świątyni znajduje się tablica z czarnego marmuru, na której obok herbu papieskiego wypisano słowa: Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 25 III 1992 r. podniósł do godności bazyliki mniejszej kościół parafialny Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.Odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski 18 maja 1993 roku, a więc w 64. rocznicę urodzin Papieża.

Uwagę zwracają tablice poświęcone pamięci proboszczów i katechetów przyszłego Papieża, a zwłaszcza ks. prałata Leonarda Prochownika i ks. protonotariusza apostolskiego Edwarda Zachera, który podejmował Jana Pawła II tutaj 7 czerwca 1979 roku.

Innym miejscem modlitwy, które miało duży wpływ na duchowość młodego Wojtyły, był kościół karmelitów bosych, zbudowany sto lat temu przez o. Rafała Kalinowskiego, którego beatyfikował Jan Paweł II w Krakowie i następnie kanonizował w Rzymie. Ojciec Rafał Józef Kalinowski, uczestnik Powstania Styczniowego i syberyjski zesłaniec, zmarł w 1907 r. w Wadowicach.

W latach 1984-91 w Wadowicach stanął nowy kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła. Jest on podwójnym wotum: za powołanie syna polskiej ziemi na Stolicę Apostolską oraz uratowanie jego życia po zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r. Nawiązującą do archetypów architektury romańskiej świątynię projektowali: Przemysław T. Szafer oraz Ewa i Jacek Gyurkovich z Politechniki Krakowskiej. Budowę prowadził ks. dziekan Michał Piosek. Przed kościołem stoi posąg Papieża - dzieło włoskiego artysty Luciano Minguzzi - oraz trzy dzwony ofiarowane Ojcu Świętemu przez rodzinne miasto Jana Pawła I - Vittorio Veneto.

Opodal bazyliki wadowickiej przy ul. Kościelnej 7 mieści się dom rodzinny Jana Pawła II. Tutaj 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła i mieszkał aż do uzyskania matury w roku 1938.

Poświęconą osobie Ojca Świętego ekspozycję, której scenariusz opracował prof. Marek Rostworowski, tworzą nieliczne przedmioty codziennego użytku oraz dokumentalne zdjęcia znanego fotografika Adama Bujaka. Opiekę nad Domem sprawują Siostry Nazaretanki. Podczas uroczystości otwarcia domu, 18 maja 1984 roku, kardynał Macharski powiedział: Ten Dom to nie muzeum przeszłości. Ten Dom to otwarcie na Jana Pawła dziś. Prawdziwe otwarcie serca i umysłu po to, żeby Ojciec Święty mógł być tak pewien nas, że nie zawiedziemy, jak my jesteśmy pewni jego.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach