sanktuaria w Polsce

Leśniów

Według bardzo dawnej tradycji, historia łaskami słynącej Figury Matki Bożej Leśniowskiej zaczęła się w 1382 roku. Książę Władysław Opolczyk, powracając z Rusi na Śląsk, zatrzymał się wraz z całym swoim orszakiem w dzisiejszym Leśniowie. Wiózł ze sobą Cudowny Obraz Jasnogórski oraz drewnianą figurę Maryi. Spragnieni, wyczerpani ludzie i zwierzęta na próżno oglądali się za wodą w tej piaszczystej okolicy porosłej lasem.

Wówczas książę zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagłe wytrysnęło obfite źródło dające początek istniejącemu do dziś potokowi. W dowód wdzięczności pozostawił na miejscu figurę Najświętszej Maryi Panny, umieszczając ją w drewnianej kapliczce przy cudownym źródle.

Figura ta wnet zasłynęła łaskami i cudami, których tu doznawali wierni od „niepamiętnych czasów", tj. od XIV wieku, aż do dziś.

Koronacja

Przełożony generalny Zakonu Paulinów zwrócił się specjalnym pismem z dnia 2 grudnia 1996 roku do Kapituły Archibazyliki Watykańskiej z prośbą o wyrażenie zgody na koronację figury Matki Bożej Leśniowskiej. Uroczysta koronacja figury odbyta się 13 sierpnia 1967 roku. Mszę św. celebrował metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła - obecnie Ojciec Święty Jan Paweł II - natomiast aktu koronacji dokona! kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski.

Specjalnym dekretem bp. Stefana Barely, sanktuarium zostało zatwierdzone jako diecezjalne. Określa się je jako regionalne okręgu zawierciańskiego. Najpierw opiekę duszpasterską sprawowali księża diecezjalni. W 1706 przybyli do Leśniowa ojcowie paulini, którzy posługiwali tu aż do kasaty w 1864 r.

Paulini powrócili do Leśniowa 31 lipca 1936 roku i trwają do dziś. W klasztorze leśniowskim mieści się nowicjat.

Wizerunek

Figura Matki Bożej Leśniowskiej to rzeźba gotycka, wykonana w drewnie, wysokości 70 cm. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce i z berłem w lewej. Dzieciątko trzyma w lewej dłoni kulę ziemską. Zdaniem autorów katalogu zabytków sztuki figura ta pochodzi z czwartej ćwierci XIV wieku. Oficjalny tylu! wizerunku brzmi: Matka Boża Leśniowska Patronka Rodzin. Najstarsze zachowane do naszych czasów dokumenty zwą Ją: Gratiosa, Gloriosissima, Thaumaturga.

Cuda

Nie dochowały się jakieś liczniejsze przekazy o łaskach doznanych w Leśniowie przed rokiem 1706.

Według zapisów, w poszczególnych latach XVIII wieku rocznie notowano od dziesięciu do piętnastu niezwykłych wydarzeń, zwłaszcza uzdrowień z różnych ciężkich chorób. Biorąc pod uwagę rodzaj łask, jakich wierni doznawali, w opisach przeważają zdecydowanie uzdrowienia z różnych chorób jak np: puchlina, febra, ślepota, głuchota, żółtaczka, paraliż, zaraza.

Są również wspominane łaski nawrócenia i przemiany życia. Księga łask i cudów prowadzona jest na bieżąco.

Pątnictwo

W XVIII wieku kult Matki Bożej Leśniowskiej szerzył się nie tylko w najbliższych miejscowościach, lecz sięgał do Radomia, Olkusza, Częstochowy, Oświęcimia, Śląska. Leśniów jest jednocześnie miejscem stacyjnym, gdzie zatrzymują się piesze pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. Rocznie notuje się ich około 50.

Szczególne ożywienie ruchu pielgrzymkowego zauważa się po koronacji figury Matki Bożej Leśniowskiej, a zwłaszcza od jubileuszu 600-lecia obchodzonego w roku 1982. W maju i czerwcu przybywają licznie dzieci przystępujące do I Komunii Świętej z regionu zawierciańskiego, Zagłębia i Śląska. Natomiast grupy autokarowe przybywają prawie ze wszystkich zakątków naszego kraju, a nawet z zagranicy. Najwięcej pielgrzymów przybywa na uroczystości Matki Bożej Leśniowskiej od 2 lipca. W święta maryjne zauważa się zdecydowanie większą liczbę wiernych. W roku 1997 sanktuarium nawiedziło około 500 zorganizowanych grup.

Główna uroczystość Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin przypada 2 lipca. Msze św. w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.00. 11.00, 16.30, w dni powszednie: 7.00, 8.00,19.00 (w okresie zimowym 17.00)

W każdą środę jest odprawiana wieczorem nowenna ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od maja do października raz w miesiącu odbywają się całonocne modlitewne czuwania, w okresie wakacji - rekolekcje i inne spotkania modlitewne. Od wielu lat Wspólnota Kościoła Domowego, popularnie zwana Oazą Rodzin, ma przynajmniej jeden turnus rekolekcji. Istnieje zorganizowana z mężczyzn i kobiet wspólnota Rodziny Różańcowej. Ważne miejsce w życiu sanktuarium zajmuje akcja charytatywna, którą na stałe obejmujemy kilkadziesiąt osób.

* * *

Leśniowskie sanktuarium przynależy do archidiecezji częstochowskiej, dekanatu Żarki Miasto. Oddalone jest 8 km od Myszkowa - miasta, które ma stację kolejową na trasie Częstochowa-Katowice. Przy sanktuarium znajduje się Dom Pielgrzyma na 40 miejsc.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach