sanktuaria w Polsce

Kalisz – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

26 września 1993 roku bp Stanisław Napierała konsekrował w Kaliszu kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i ogłosił tę świątynię sanktuarium Miłosierdzia Bożego diecezji.

Parafia Miłosierdzia Bożego została erygowana we wrześniu 1952 roku jako jedna z pierwszych w Polsce przez ówczesnego biskupa włocławskiego Franciszka Korszyńskiego. Zanim wybudowano świątynię, wierni gromadzili się w kaplicy zakonnej Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanego Poczęcia Maryi. W 1957 roku wydano zezwolenie na budowę kościoła, ale wkrótce zostało ono przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wycofane. Dopiero 17 lat później udało się pozyskać kolejną zgodę na budowę przy ul. Asnyka 54/56. W 1977 roku bp Jan Zaręba z Włocławka wmurował kamień węgielny poświęcony przez papieża Pawia VI.

W lipcu 1982 roku zmarł pierwszy gospodarz parafii ks. Wincenty Roman Wiliński. Jego następcą został ks. Bogumił Jóźwiak. Od 18 grudnia 1983 roku wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwach tylko w dolnej części kościoła.

Dziś już sanktuarium Miłosierdzia Bożego stoi w pełnej krasie. Ścianę główną zdobi mozaika przedstawiająca Pana Jezusa wzorowana na obrazie Jezu, ufam Tobie z objawień św. Faustyny.

- Pan Jezus obejmuje - mówi ksiądz proboszcz - z prawej strony wszystkich świętych, którzy z Nim królują w niebie, a z lewej pozostałych wiernych, którzy na niebo oczekują. Nad tabernakulum widnieje płaskorzeźba Matki Bożej Ostrobramskiej zwanej Matką Bożą Miłosierdzia. Witraże również nawiązują do symboliki obrazu Jezusa Miłosiernego.

W dolnym kościele w prezbiterium jest ciekawa płaskorzeźba przedstawiająca poczet polskich świętych. Poczet zamyka sylwetka Ojca Świętego Jana Pawła II i bp. Jana Zaręby, który jako ówczesny ordynariusz włocławski bardzo troszczył się o budowę tej świątyni. W jej dolnej części znajduje się też kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pana Jezusa można tu adorować codziennie od 8.00 do 18.10. W każdy wtorek o 18.30 w sanktuarium odprawiana jest Msza św. o Bożym Miłosierdziu.

Proboszcz parafii i kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego ksiądz infułat Bogumił Jóźwiak pełni funkcję wikariusza biskupiego Diecezji Kaliskiej.

T. P.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach