sanktuaria w Polsce

Głogowiec
Opracował Jan Korcz

Siedem kilometrów na północ od Kutna, przy trakcie prowadzącym do Lubienia na Kujawach, wznosi się oryginalny kościół gotycko-renesansowy. Zaglądają tu nawet Amerykanie, ale... przez pomyłkę, szukając rodzinnej miejscowości bł. siostry Faustyny. Jednak i ten Głogowiec ma się czym „pochwalić". W ołtarzu głównym znajduje się bowiem łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, będący pierwszą kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jego koronacji dokonał Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński 14 września 1975 r.

Z czasów Jagiełły

W 1430 r. husyci napadli na jasnogórski klasztor paulinów. Sprofanowali także cudowny wizerunek Czarnej Madonny. Król Władysław Jagiełło, oddając obraz do renowacji w ręce najlepszych mistrzów w Krakowie, polecił też sporządzić trzy jego kopie. Jedna z nich znajduje się właśnie w Głogowcu (105 x 140 cm). Nie jest do końca pewne, w jaki sposób tu trafiła. Według jednej wersji wydarzeń obraz (kopia) był otaczany wielką czcią w Jagiellońskim domu. Przekazywano go najgodniejszemu dziecku w królewskiej rodzinie. Drogą koligacji ślubnych znalazł się na dworze carów moskiewskich. Jeden z dziedziców Głogowca w drugiej połowie XVII wieku, najprawdopodobniej ks. kanonok Paweł, wnuk Jana Głogowskiego, herbu Grzymała, będąc z poselstwem od króla polskiego do cara, otrzymał od niego w darze „Jagiełłowy" wizerunek. Potwierdzają to zapiski po wizytacji kanonicznej parafii z 1779 r.

W tym samym dokumencie stwierdza się, że obraz słynął łaskami, a w każdą uroczystość Matki Bożej „znaczny tu bywał konkurs", czyli że napływ pielgrzymów był duży. Żywy kult Matki Bożej Głogowieckiej potwierdza liczba wotów wdzięczności wiernych. Zrabowane zostały przez najeźdźców w czasie drugiej wojny światowej.

Pierwszy kościół w Głogowcu - drewniany - pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha, został ufundowany przez dziedziców Głogowskich w XIV wieku. Murowaną zaś świątynię wystawił w roku 1434 dziedzic Jan Głogowski. Obecny kościół pochodzi z drugiej połowy XVI w. i jest rzadkim przykładem harmonijnego połączenia stylu gotyckiego i renesansowego.

W obronie Ojczyzny

Wraz z Rzeczpospolitą świątynia przechodziła różne koleje losu. W czasie potopu szwedzkiego zniszczeniu uległa wieża. Odbudowana została dopiero w roku 1912 przez ówczesnego proboszcza ks. Józefa Siekierzyńskiego. Ten właśnie kapłan za czynne popieranie Postania Styczniowego został zesłany na Sybir, gdzie był więziony przez 37 lat! Na cmentarzu przykościelnym znajduje się zbiorowa mogiła powstańców, rozgromionych przez oddział Kozaków. Nikt się nie poddał. Na krzyżu wypisano słowa: „Zmartwychwstaną, jak zmartwychwstała Ojczyzna".

W okresie międzywojennym w Głogowcu odbywały się zloty Harcerstwa Polskiego i zjazdy Akcji Katolickiej. U stóp Pani Ziemi Kutnowskiej modlił się w intencji Ojczyzny prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. W dniach 8-14 września 1939 r. w tutejszej plebanii przebywał - ze swoim sztabem - gen. Tadeusz Kutrzeba. Stąd dowodził połączonymi siłami Armii „Poznań" i „Pomorze" w słynnej bitwie nad Bzurą. W sierpniu 1940 r. aresztowano ówczesnego proboszcza ks. Czesława Korzeniowskiego. Wywieziono go do obozu w Dachau, gdzie - jak wielu innych kapłanów polskich - został spalony w krematorium w 1942 r. W czasie okupacji kościół w Głogowcu zamieniono na magazyn zboża. Jednakże okoliczni mieszkańcy z narażeniem życia przychodzili pod mury świątyni, aby prosić swoją najlepszą Matkę o ratunek.

Po wojnie kolejnymi proboszczami w Głogowcu byli: ks. Tadeusz Pawłowski, ks. Marian Budny oraz ks. Stanisław Tomaszewski, który też przygotował obraz i parafię do uroczystej koronacji. Aktu tego dokonał Prymas Tysiąclecia 14 września 1975 r., w asyście metropolity poznańskiego abp. Antoniego Baraniaka i bp. płockiego Bogdana Sikorskiego.

Szkoła patriotyzmu

W dniu 4 listopada 1982 r. nowym kustoszem głogowieckiego sanktuarium został ks. kan. Marian Lipski, przedtem proboszcz i budowniczy kościoła św. Józefa w Kochanowie (woj. skierniewickie). Już w dwa miesiące później wprowadził Mszę św. za Ojczyznę. W każdą drugą niedzielę miesiąca spotykają się tu nie tylko miejscowi parafianie, lecz także dawni i obecni działacze „Solidarności", internowani w czasie stanu wojennego, jak również kombatanci, a ostatnio żołnierze Wojska Polskiego. Trzynaście miesięcy przed swoją męczeńską śmiercią kazanie na Mszy św. w intencji Ojczyzny wygłosił tu ks. Jerzy Popiełuszko.

Z inicjatywy nowego proboszcza w 1983 r. rozpoczęto ratowanie niszczejącego od wielu lat kościoła. W ramach gruntownego remontu położono miedziany dach, osuszono mury i odwodniono przyległy teren. Największe nasilenie prac miało miejsce w 1985 r. Wówczas to - na apel uczestników protestu głodowego - uczestniczyli w nich członkowie „Solidarności" z różnych regionów kraju (wielu z nich w okresie internowania wspomagał ks. kustosz M.Lipski.) Zaprojektowali oni i wybudowali w ogrodzie parafialnym Stacje Drogi Krzyżowej, obrazujące zbawczą mękę Jezusa Chrystusa i mesjański sens cierpień narodu polskiego od połowy XVII w. aż do powstania III Rzeczypospolitej. Wznieśli ołtarz polowy, odnowili kapliczki i mury na terenie przykościelnym. Brali także udział w pracach pomocniczych przy ozdabianiu wnętrza świątyni.

Malowanie nowej polichromii powierzono znanej artystce Oldze Bajkowskiej, którą wspomagał Stanisław Petertil. Koszty przeprowadzonych prac renowacyjnych ponieśli parafianie oraz członkowie NSZZ „Solidarność", bowiem ówczesny konserwator wojewódzki nie udzielił pomocy finansowej.

Wnętrze jednonawowej świątyni pełne jest malowideł, rzeźb i tablic ku czci polskich świętych i bohaterów narodowych. Poczynając od św. Wojciecha i św. Stanisława, poprzez św. Jadwigę i św. Kazimierza, aż do Brata Alberta, biskupa Kozala i ks. Jerzego Popiełuszkę oraz od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, poprzez Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego, aż do wskrzesicieli Polski Niepodległej: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego.

Bogaty wystrój

Polichromia na sklepieniu przedstawia: Narodziny NMP, Zwiastowanie Anielskie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Dziesięć Przykazań Bożych oraz Narodzenie Pana Jezusa, Ucieczkę do Egiptu, Chrystusa nauczającego w świątyni i św. Cecylię - patronkę muzyki kościelnej. W łukach sklepień umieszczono czterech Ewangelistów. Na przeciwległej ścianie ukazano aniołów z narzędziami męki Pańskiej. Nad prezbiterium - scena ukoronowania Matki Bożej. Natomiast nad drzwiami zakrystii przedstawiono wielkich Polaków naszych czasów: Papieża Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Maksymiliana M. Kolbego i ks. Jerzego Popiełuszkę. Przy okazji warto podkreślić, iż w dziesiątą rocznicę koronacji obrazu, we wrześniu 1985 r. Ojciec Święty nadesłał specjalne błogosławieństwo apostolskie dla wszystkich pielgrzymów nawiedzających głogowieckie sanktuarium.

Sam ołtarz „soborowy", rzeźbiony w drzewie oraz pulpit-ambonka w kształcie orła z koroną, stanowią szczególne wota ekspiacyjne za „internowanie" sztandaru z wizerunkiem ks. Jerzego Popiełuszki. Wyhaftowała go pani profesor z Częstochowy, która jako mała dziewczynka była wywieziona na Syberię, gdzie wiele razy doznała wyraźnej opieki Królowej Polski, Matki Cierpiącego Narodu. Oryginalnym dziełem jest także Krzyż Katyński wyrzeźbiony w drewnianym klocu przez artystę Leonarda Duszeńkę w 1986 r. Specjalną tablicą została upamiętniona podstępna napaść Rosji Sowieckiej na Polskę w dniu 17 września 1939 r. Ponadto na pobliskim cmentarzu członkowie NSZZ „Solidarność" Ziemi Kutnowskiej wystawili dwa pomniki - ku czci ofiar łagrów syberyjskich oraz zamordowanych w Katyniu.

W pierwszych dniach września 1997 r. sanktuarium głogowieckie nawiedził ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a na uroczystość odpustową ku czci Narodzenia NMP przybył tu pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

W dniu 9 listopada br., w drugą niedzielę miesiąca, mieszkańcy Głogowca i pielgrzymi z różnych stron kraju będą się modlić nie tylko za Ojczyznę w 79. rocznicę odzyskania niepodległości, ale także w intencji ks. kustosza Mariana Lipskiego, dziekując za 15 lat jego służby duszpasterskiej i działalności patriotycznej.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach