sanktuaria w Polsce

Gdańsk Żabianka

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance każdemu, kto przyjeżdża do Gdańska, jawi się, jako „niezwykły znak naszych czasów”. Maryja jak w Biblii jest otoczona wieńcem, ale nie z gwiazd, lecz betonowych bloków z końca lat 80. To niezwykły znak także dla współczesnych – Ta, która zwyciężyła zło „minionego systemu”, zamieszkała właśnie tu, gdzie ten system rozkwitał dla wprowadzających się na nowe osiedle partyjnych dygnitarzy, profesorów, nauczycieli, lekarzy i zwykłych pracowników stoczniowych i portowych.

To chyba największy znak, że właśnie tu Maryja znalazła swoje miejsce na gdańskim wybrzeżu.

Początki sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance sięgają roku 1996, kiedy to Maryja w znaku figury fatimskiej peregrynowała po naszej ojczyźnie. Przybyła i na Żabiankę. Tamtej majowej nocy nawiedzenia towarzyszyła niezwykła wiosna wiary mieszkańców osiedla. I choć wydawało się, że Maryja tylko na moment przycupnęła w tym miejscu, z czasem ta wizyta zaowocowała Jej obecnością na stałe. Była to realizacja pragnienia księdza proboszcza Jerzego Kühnbaunna. W listopadzie 1995 roku, kiedy odbyła się tradycyjna gdańska pielgrzymka na imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem abp. Tadeusza Gocłowskiego, podczas audiencji ks. Jerzy wspomniał Ojcu Świętemu o pragnieniu utworzenia na Żabiance sanktuarium fatimskiego. Maryja otaczałaby – mówił Papieżowi – swoimi matczynymi ramionami nasz kraj od gór, od sanktuarium na Krzeptówkach, aż do morza.

To pragnienie i noc nawiedzenia zaowocowały w końcu tym, że 27 czerwca 1996 roku z woli ówczesnego metropolity gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego powstało sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance.

Niezwykła jest też historia tamtejszej figury Matki Bożej rozpoczęta w listopadzie 1965 roku w Watykanie. Był to czas wielkich przemian w Kościele powszechnym dokonujących się dzięki obradom II Soboru Watykańskiego. W Polsce natomiast niepoprawne politycznie było mówienie o objawieniach fatimskich, które przecież tak jasno wskazywały na upadek nieludzkiego systemu. Właśnie w tym czasie uczestniczący w soborze w Rzymie biskup gdański Edmund Nowicki otrzymał w darze od biskupa diecezji Leira-Fatima, João Pereiry Venâncio, figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Był to, jak na tamte czasy, niezwykły dar. Bp E. Nowicki wraz ze studiującymi w Rzymie gdańskimi księżmi, udając się 27 listopada 1965 roku na audiencję do Ojca Świętego Pawła VI, postanowił wziąć ze sobą figurę, by papież ją pobłogosławił. Prawie by ją „aresztowano” – jak wspomina ks. Alojzy Rotta, który wchodząc z nią na spotkanie z papieżem, usłyszał, że Ojciec Święty takiej figury nie potrzebuje i należy ją zostawić przed wejściem. Jednak udało się – figura Matki Bożej Fatimskiej stanęła w prywatnym gabinecie papieża, gdzie na zakończenie spotkania Ojciec Święty pobłogosławił ją dla diecezji gdańskiej. Przywieziona do Gdańska najpierw znalazła miejsce w kaplicy Biskupiego Seminarium Duchownego, a następnie na długie lata w prywatnej kaplicy biskupów gdańskich. To tam otoczona modlitwą kleryków i biskupów gdańskich w końcu zakończyła swoją wędrówkę i zamieszkała na stałe w nowo powstałym sanktuarium. 7 października 1996 roku, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, abp T. Gocłowski poświęcił kaplicę oraz uroczyście przekazał figurę dla sanktuarium na Żabiance. Została umieszczona w drzewie, które wydaje się, że było specjalnie wykonane na potrzeby sanktuarium. Ciekawa i niezwykła jest też historia tego drzewka. Otóż jest to rzeźba Św. Roch wykona przez Tomasza Sobisza, studenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Była wystawiona w budynku ASP w Gdańsku, a znalazła się w sanktuarium dzięki pomysłowości prof. Andrzeja Dyakowskiego. Pod osłoną nocy wraz z księdzem kustoszem Piotrem Tworkiem udali się na uczelnię, by zmierzyć, czy figura będzie pasować – pasowała tak, jakby to drzewo było stworzone dla niej.

Od chwili powstania sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej stało się miejscem nieustannej modlitwy w intencji ojczyzny, Kościoła, Ojca Świętego i archidiecezji gdańskiej. 13. dnia każdego miesiąca zaczęły się odbywać nabożeństwa fatimskie, które do dziś gromadzą rzesze wiernych – nie tylko z parafii, ale także z całej archidiecezji. W nabożeństwach uczestniczyło wielu biskupów, m. in.: abp Sławoj Leszek Głódź – obecny metropolita gdański, arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, bp Kazimierz Nycz jako biskup koszalińsko-kołobrzeski, bp Zygmunt Pawłowicz, bp Jan Gałecki, oraz bp Ryszard Kasyna. Sanktuarium na Żabiance jest miejscem nieustannej modlitwy w intencji Kościoła powszechnego, któremu przewodzi Ojciec Święty. To skąd wielokrotnie pielgrzymowano na spotkanie ze sługą Bożym Janem Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz sympatii dla sanktuarium maryjnego w Gdańsku.

7 listopada 2000 roku sanktuarium otrzymało specjalne błogosławieństwo podpisane przez Ojca Świętego Jana Pawłem II. W listopadzie 2003 roku w darze od Jana Pawła II sanktuarium otrzymało świecę, na której umieszczono łaciński tekst modlitwy Ojcze nasz, natomiast w listopadzie 2004 abp T. Gocłowski przekazał dla sanktuarium niezwykły dar od Ojca św. Jana Pawła II, którym była piuska używana przez Papieża.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej do naszego sanktuarium w Gdańsku Żabiance 13. dnia każdego miesiąca na godz. 18. 00 na wspólną Mszę św. oraz modlitwę różańcową (od maja do października połączoną z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej). Szczegółowe informacje o sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance można też znaleźć na stronie internetowej: www.fatimska.net.pl.

nasze trasy terminy kraje przeczytaj o naszych trasach